ข้อผิดพลาด ในการให้อาหารสายยาง ! การให้อาหารทางสายยาง อาหารสุขภาพ ถือเป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่งทางการแพทย์ ที่ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยไม่สามารถกลืนอาหารได้ อาหารปั่นผสมเป็นอาหารทางการแพทย์ที่นิยมใช้กันในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน และเพียงพอต่อร่างกาย

การให้อาหารทางสายยางสำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแลจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการให้อาหารทางสายยาง หากผู้ป่วยต้องนอนพักฟื้นที่บ้าน ผู้ดูแลจะต้องดูแลรักษาความสะอาด และต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม สำหรับการให้อาหารทางสายยาง เพราะในการให้อาหารทางสายยางอาจจะมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ จึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้

สำหรับข้อผิดพลาดในการให้อาหารทางสายยาง ที่มักจะเจอได้บ่อยในการให้อาหารทางสายยาง คือการที่ผู้ป่วยเกิดการสำลักอาหารได้ หากผู้ดูแลให้อาหารผู้ป่วยอย่างไม่ถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีสภาวะที่ผู้ป่วยเกิดอาการอาหารไม่ย่อย ทั้งนี้ผู้ดูแลจะต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยด้วย ก่อนให้อาหารทางสายยางควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ว่าระบบย่อยอาหารของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพขนาดไหน เราจะได้คำนวณปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกายของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามความสะอาดของอาหารปั่นผสมที่จะให้ผู้ป่วยจะต้องมีความสะอาด และปลอดภัยต่อผู้ป่วย รวมไปถึงอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ เพื่อประโยชน์และคุณค่าทางอาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับ

หากผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ได้รับอาหารที่ไม่สะอาด ไม่สดใหม่ อาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการท้องเสียได้ ซึ่งจะทำให้ยุ่งยากไปมากกว่าเดิม เรื่องนี้ผู้ดูแลจะต้องระมัดระวังให้มาก เพราะถ้าผู้ป่วยได้รับอาหารที่ไม่สะอาด จะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายผู้ป่วยได้ ทางเราได้ผลิตอาหารที่ได้คุณภาพ ผลิตจากห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล ที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการผลิตมีนักโภชนาการคอยควมคุมตลอด ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนถึงการปรุงอาหาร จึงมั่นใจได้ว่า อาหารปั่นผสม มีความสะอาด ปลอดภัย เมื่อผู้ป่วยได้รับอาหารเข้าไป และยังมีสารอาหารที่ครบถ้วนที่ได้ออกแบบสูตรจากนักโภชนาการอีกด้วย