เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า สำหรับประเทศที่ปิดรับผู้อพยพหรือย้ายเข้ามาเป็นเวลานาน ญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยเตรียมจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ทำงานประเภทใช้แรงงาน สามารถทำงานได้ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2565

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 แรงงานในหมวดหมู่ของ “แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ” ใน 14 ภาคส่วน เช่น เกษตรกรรม การก่อสร้าง และสุขาภิบาล ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้นาน 5 ปี แต่ไม่รวมสมาชิกในครอบครัว

หากการแก้ไขกฎหมายมีผล แรงงานในประเภทเหล่านี้ซึ่งหลายคนมาจากเวียดนามและจีน จะได้รับอนุญาตให้ต่ออายุวีซ่าอย่างไม่มีกำหนด และสามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ เนื่องจากแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงในประเภทอื่นๆ สามารถทำเช่นนั้นได้แล้ว

ผู้อพยพเข้าเมืองในญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องต้องห้ามมาช้านาน เนื่องจากความเป็นสังคมปิดที่ไม่ยอมรับคนภายนอกง่าย ๆ ของที่นี่ แต่ความกดดันจากการขาดแคลนแรงงานอย่างเร่งด่วนก็บีบให้ญี่ปุ่นต้องเปิดพรมแดน เนื่องจากจำนวนประชากรที่ลดน้อยลงและมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

“เนื่องจากจำนวนประชากรที่ลดลงกลายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น และหากญี่ปุ่นต้องการให้คนมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแรงงานต่างด้าว ก็จำเป็นต้องสื่อสารว่าญี่ปุ่นมีโครงสร้างที่เหมาะสมที่จะต้อนรับพวกเขา” โทชิฮิโระ เมนจู กรรมการผู้จัดการของศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนนานาชาติของญี่ปุ่น บอกกับรอยเตอร์

ตามข้อมูลของรัฐบาล กฎหมายปี 2562 มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูด “แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ” จำนวน 345,000 คนในระยะเวลา 5 ปี แต่ปริมาณการบริโภคดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 3,000 ต่อเดือน ก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จะปิดพรมแดน ตามข้อมูลของรัฐบาล ในช่วงปลายปี 2563 ญี่ปุ่นมีแรงงานต่างด้าว 1.72 ล้านคน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 125.8 ล้านคน และคิดเป็นเพียง 2.5% ของจำนวนประชากรที่อยู่ในวัยทำงาน