อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวในกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น ว่าผู้เชี่ยวชาญเตรียมประกาศ “คำแนะนำ” ให้ชายอายต่ำกว่า 30 ปี ที่ประสงค์รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้รับวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค แทนโมเดอร์นา

เนื่องจากหลายฝ่ายมีความวิตกกังวล เกี่ยวกับผลข้างเคียงจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งมีอัตราการพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง แม้อาการไม่รุนแรง และสามารถหายเองได้ภายในเวลาไม่นานก็ตาม

ทั้งนี้ ย้อนกลับไปเมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นสอบสวนกรณีชายสองคน อายุอยู่ในช่วงประมาณ 30 ปี ทั้งคู่เสียชีวิตภายในระยะเวลาไม่กี่วัน หลังเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่สอง ของโมเดอร์นา โดยวัคซีนที่ทั้งคู่ได้รับนั้น มาจาก 1 ใน 3 ลอต ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นและบริษัทโมเดอร์นาประกาศระงับใช้ เนื่องจากตรวจพบ “การปนเปื้อน” ที่ขวดวัคซีนจำนวนหนึ่ง