นายคริส ฮิปกินส์ รมว.ศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ ในฐานะรัฐมนตรีด้านการตอบสนองต่อโรคโควิด-19 แถลงเมื่อวันจันทร์ ว่าบุคลากรการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข และผู้ที่ทำงานในสายงานการดูแลผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบสองเข็ม ภายในวันที่ 1 ธ.ค.ปีนี้ โดยการฉีดวัคซีนเข็มแรกต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 ต.ค.นี้

ขณะที่บุคลากรด้านการศึกษา ทั้งที่ปฏิบัติงานสอนและเกี่ยวข้องกับนักเรียน ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบสองเข็ม ภายในวันที่ 1 ม.ค.ปีหน้า

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจำเป็นต้องเกิดขึ้น เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้บุคลากรในสายอาชีพเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ครบถ้วน การยกเว้นจะพิจารณาเป็นรายกรณีเท่านั้น โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง

ปัจจุบัน นิวซีแลนด์มีสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสมในประเทศอย่างน้อย 4,659 คน เพิ่มขึ้น 35 คน เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 28 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 22 คน และยังมีผู้ติดเชื้อต้องรักษาตัวอยู่ในระบบอีกอย่างน้อย 469 คน