สำนักงานที่ปรึกษาด้านสุขภาพของฝรั่งเศส “Haute Autorite de Sante” ออกแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร แนะนำให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี รับวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค แทนวัคซีนของโมเดอร์นา “หากสามารถเลือกได้” เนื่องจากทางหน่วยงานมีความวิตกกังวล เกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงหลังฉีดวัคซีนของโมเดอร์นา นั่นคือ ภาวะอักเสบเฉียบพลันที่กล้ามเนื้อหัวใจ และเยื่อหุ้มหัวใจ

ผลการศึกษาวิจัยโดยเอชเอเอส ระบุว่า วัคซีนของโมเดอร์นาก่อให้เกิดความเสี่ยงของภาวะดังกล่าวในกลุ่มผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี มากกว่าวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ประมาณ 5 เท่า ทั้งนี้ คำแนะนำของเอชเอเอสครอบคลุมกับการฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาในทุกช่วงเวลา คือไม่ว่าจะเป็นเข็มแรก เข็มที่สอง หรือเข็มที่สาม จนกว่าจะมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันเป็นอื่น ส่วนแนวทางสำหรับบุคคลอายุเกิน 30 ปี เอชเอสเอสแนะนำว่า ยังคงสามารถรับวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นาได้ต่อไป

อนึ่ง องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป ( อีเอ็มเอ ) มีมติเมื่อเดือนที่แล้ว อนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้มีการใช้งานวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา เป็นวัคซีนกระตุ้นให้กับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี โดยเว้นระยะจากวัคซีนเข็มที่สองประมาณ 6 เดือน