กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียออกแถลงการณ์ เมื่อวันศุกร์ เรื่องการอนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน ให้มีการใช้งานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “โคโรนาแวค” ของบริษัทซิโนแวค ไบโอเทค จากจีน กับผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปี

ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวนับเป็นรายการที่สอง ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียอนุญาตให้ใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉิน กับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ต่อจากการอนุมัติแบบเดียวกันให้กับวัคซีน “โคเมอร์เนตี” ของบริษัทไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซีย “แนะนำ” กรณีการใช้วัคซีนของซิโนแวคกับเด็ก เมื่อเด็กคนนั้น “มีสภาพร่างกายไม่เหมาะสม” ที่จะรับวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค