นายมูห์ยิดดิน ยาสซิน อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีการฟื้นฟูแห่งชาติ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี ว่าการเปิดพรมแดนเพื่อต้อนรับนักเดินทางจากต่างประเทศอีกครั้ง “จะเกิดขึ้นไม่เกินวันที่ 1 ม.ค. 2565”

ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซียยอมรับว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งสร้างรายได้หลักของประเทศ ฟื้นตัวช้ามากเมื่อไม่มีการร่วมขับเคลื่อนจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในด้านนี้ต้องการเวลาและทรัพยากร เพื่อฟื้นฟูกิจการจนสามารถเดินไปข้างหน้าได้อีกครั้ง

แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อประเทศที่จะได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาได้อีกครั้ง ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองและควบคุมด้านสาธารณสุขตามจุดผ่านแดน ที่ทางการมาเลเซียยืนยันว่า “จะยังคงเข้มงวด” แต่รัฐบาลกัวลาลัมเปอร์ตกลงกับสิงคโปร์ ในการเปิดระเบียงการเดินทาง หรือทราเวล บับเบิล ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.นี้ และเห็นชอบในหลักการดังกล่าวร่วมกับอินโดนีเซียแล้วด้วย

ปัจจุบัน มากกว่า 2 ใน 3 ของประชากรในมาเลเซีย ซึ่งมีจำนวนประมาณ 32 ล้านคน ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้ว