นายกรัฐมนตรีอิสมาอิล ซาบรี ยาค็อบ ผู้นำมาเลเซีย กล่าวว่า คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจด้านการบริหารจัดการสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เห็นชอบร่วมกันในเชิงหลักการ เตรียมอนุญาตให้แรงงานต่างชาติถูกกฎหมายเดินทางกลับเข้าสู่มาเลเซีย โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูก ซึ่งตามสถิติอย่างเป็นทางการ ระบุว่ามีจำนวนประมาณ 32,000 คน

ทั้งนี้ กำหนดการและขั้นตอนสำคัญที่เกี่ยวข้อง จะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงเรียกร้อง จากบรรดาผู้ประกอบการถุงมือยางและผลิตภัณฑ์จากยางในประเทศ ให้รัฐบาลเร่งจัดช่องทางรับแรงงานต่างชาติที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ยังคงสูง

นอกจากนี้ ผู้นำมาเลเซียยังกล่าวถึงการเตรียมเปิดเกาะลังกาวี ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ “จากบางประเทศ” ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตั้งแต่กลางเดือนหน้า หลังเปิดรับนักท่องเที่ยวจากภายในประเทศแล้ว เมื่อกลางเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขสำคัญรวมถึง การต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.6 ล้านบาท)