วุฒิสภาของชิลีจัดการลงมติ ต่อญัตติว่าด้วยการถอดถอนประธานาธิบดีเซบาสเตียน ปีเญรา ออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศ จากการมีชื่อปรากฏอยู่ใน “แพนดอรา เปเปอร์ส” ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายบริษัทเหมืองทองแดงและแร่เหล็ก “โดมิงกา” เมื่อปี 2553 ซึ่งเป็นปีแรกในการดำรงตำแหน่งของปีเญรา

ทั้งนี้ เนื้อหาในเอกสารระบุว่า บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงตระกูลปีเญรา “ทำธุรกรรมไม่ชอบมาพากล” กับการซื้อขายครั้งนี้ หลังจากนั้น หน่วยงานหลายแห่งเข้ามาตรวจสอบการทำสัญญาซื้อขาย และศาลสูงสุดมีคำพิพากษาเมื่อแ 2560 ให้ข้อตกลงซื้อขายทั้งหมดเป็นโมฆะ

อย่างไรก็ตาม ผลการลงมติของวุฒิสภาออกมาเป็นคะแนนเสียงสนับสนุนญัตติถอดถอนเพียง 24 เสียง ยังไม่ถึงสองในสามของที่ประชุม คือ 43 ที่นั่ง โดย 18 เสียงคัดค้าน และงดออกเสียง 1 เสียง ส่งผลให้ญัตติถอดถอนต้องตกไป แม้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากแล้วก็ตาม

ขณะที่ ปีเญรา ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ในเดือน มี.ค.ปีหน้า และไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้นำชิลีคนใหม่ ซึ่งจะมีการลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย.นี้ ยืนกรานปฏิเสธเนื้อหาทั้งหมดในแพนดอรา เปเปอร์ส “เป็นข้อมูลเก่า” และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งตรวจสอบแล้ว “ไม่พบความผิดปกติใด”