กระทรวงคมนาคมของสหราชอาณาจักรประกาศว่า นับตั้งแต่เวลา 04.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 22 พ.ย. นี้ ( 11.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ) วัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค ซิโนฟาร์ม และโควาซิน จะได้รับการยอมรับในบัญชีรายชื่อวัคซีนของสหราชอาณาจักร บุคคลซึ่งฉีดวัคซีนครบแล้ว 1 ใน 3 แบบ สามารถเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรได้ แสดงหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนครบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ และไม่ต้องเข้ากระบวนการกักตัว 10 วัน แต่ต้องตรวจเชื้อภายในวันที่สอง ของการอยู่ในสหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนเข็มที่สองต้องเกิดขึ้นนานเกิน 14 วัน ก่อนเดินทางมายังสหราชอาณาจักร ซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดป็นแบบเดียวกับผู้ที่ฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกา/ออกซฟอร์ด ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค โมเดอร์นา และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ขณะที่การฉีดวัคซีนเข็มเดียวในเวลานี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังคงให้การยอมรับเฉพาะวัตซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ส่วนการฉีดวัคซีนไขว้ยังคงยอมรับเฉพาะการฉีดสองเข็ม ระหว่างวัคซีนของโมเดอร์นา แอสตราเซเนกา/ออกซฟอร์ด และไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค

ขณะที่นับตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. นี้เช่นกัน ผู้มีอายุไม่เกิน 17 ปี หากมีสถานะผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว ในกรณีเดินทางมาจากประเทศที่มีการฉีดวัคซีนซึ่งหน่วยงานของสหราชอาณาจักรยอมรับและรับรอง และเป็นบุตรหลานของผู้ปกครองซึ่งฉีดวัคซีนครบถ้วน