โครงการอนุรักษ์น้ำโม่โม่เค่อแห่งแม่น้ำถีจือน่าฝู่ (Tizinafu River) ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์น้ำเพื่อการดำรงชีพที่สำคัญของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เสร็จสิ้นการปิดกั้นกระแสน้ำไหลผ่านแล้ว เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา

โครงการอนุรักษ์น้ำโม่โม่เค่อ ตั้งอยู่ตอนกลางของแม่น้ำถีจือน่าฝู่ ห่างจากอำเภอเย่เฉิงไปทางเหนือราว 110 กิโลเมตร ประกอบด้วยเขื่อนในแม่น้ำ ช่องระบายน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ โรงไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งก่อสร้างด้วยเงินลงทุนรวม 1.66 พันล้านหยวน (ราว 8.6 พันล้านบาท) และระยะเวลารวม 4 ปี

หลังจากก่อสร้างเสร็จสิ้น โครงการดังกล่าวสามารถช่วยควบคุมน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำถีจือน่าฝู่ ปรับปรุงสภาพการชลประทานและการจ่ายน้ำของแม่น้ำถีจือน่าฝู่ ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งกักเก็บน้ำ

จางจวิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการอนุรักษ์น้ำโม่โม่เค่อ คาดการณ์ว่าโครงการจะเริ่มกักเก็บน้ำในเดือนกันยายน 2023 และผลิตไฟฟ้าหน่วยแรกในเดือนพฤศจิกายน 2023 ก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2023