ธนาคารกลางเมียนมาประกาศในสัปดาห์นี้ ยอมรับการใช้สกุลเงินหยวนจีน หรือจ๊าดเมียนมา เพื่อการชำระเงินโดยตรง สำหรับการค้าชายแดนบริเวณพรมแดนจีนกับเมียนมา

การดำเนินการนี้มีจุดประสงค์ เพื่อยกระดับการค้าระกับทวิภาคี การอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้า การเกื้อหนุนการชำระเงินข้ามพรมแดน และการส่งเสริมสกุลเงินท้องถิ่นภายใต้แนวทางการรวมกลุ่มทางการเงินของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยเหล่าผู้ค้าจะได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีสกุลเงินหยวน ณ สถาบันการเงินที่รัฐกำหนด

ทั้งนี้ ธนาคารกลางเมียนมาอนุมัติการแลกเปลี่ยนเงินหยวนจีนอย่างเป็นทางการ ภายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท้องถิ่น เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา อีกทั้งเพิ่มหยวนจีนลงในรายการสกุลเงิน ซึ่งธนาคารสามารถใช้ชำระและโอนระหว่างประเทศเมื่อปี 2562 เพื่อส่งเสริมการชำระเงินระหว่างประเทศและการค้าตามแนวชายแดน